# Kendama Christmas day15, Furiken: # Kendama no nai nai. Before going to work, I imitated a person who shoots furiken videos (?). [Hokuryu Kendama Club

en_USEN